CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM. Hơn 30 năm qua, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Agimexpharm đã từng bước khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, có chỗ đứng trong lòng khách hàng với các giải thưởng: Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2012-2016, top 50 sản phẩm vàng hội nhập WTO 2012 và chứng nhận ...

Nói chuyện ngay